Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Arteterapia

STUDIA PODYPLOMOWE ARTETERAPII

REKRUTACJA - EDYCJA XI

Szanowni Państwo, 

Rozpoczeliśmy nabór na XII edycję Podyplomowych Studiów Arteterapii!

Szczegóły dotyczące naboru na stronie:

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/arteterapia

Serdecznie zapraszamy!

***

Harmonogram zjazdów - rok akademicki 2017/2018, semestr I

27-28.01.18

24-25.02.18

24-25.03.18

21-22.04.18

19-20.05.18

23-24.06.18

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów;
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez 
  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • w przypadku  nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.
 1. PROFIL KANDYDATA

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim.
Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.

Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 20 osób. Pierwszy zjazd planowany jest na styczeń 2018 r.

 1. AKTY PRAWNE – EDYCJA XI
 1. DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI 

W sprawach rekrutacji, składanych dokumentów – mgr Nadia Majewska, (tel. 61 854 61 08, nmajewska@ump.edu.pl)

 Kwestie merytoryczne, pytania dot. programu studiów, zjazdów, organizacji studiów – mgr Anna Lewczuk (tel. 61 854 73 06, alewczuk@ump.edu.pl)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studiów: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09,  mcylkowska-nowak@wp.pl)

 1. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

 1. KOSZT UCZESTNICTWA I TERMINY PŁATNOŚCI

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2250 PLN w terminach:  13.01.2018 r., 16.06.2018 r., 15.01.2019 r., 15.06.2019 r.

 1. Harmonogram zjazdów na Studia Podyplomowe Arteterapii, edycja XI *- dostępny w terminie późniejszym

 2. INFORMACJE DODATKOWE
 • Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie 
  wygodnej odzieży i obuwia;
 • Zapewniamy materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
 • Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).
 1. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent Studiów Podyplomowych Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja XI)