Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (PSRiT) jest ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu skierowanych do psychologów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, ale także do osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego.

 

Ich celem jest rozwijanie specjalistycznych umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań rozwojowych i terapeutycznych z różnymi ich uczestnikami. Zapraszamy osoby zainteresowane do dokonywania wyboru szkoleń.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniach.

 

***

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty, które odbędą się już

30 i 31 marca br. Informacje szczegółowe poniżej.

 

*** 

 

Szczegółowy program i opis warsztatów

 

Warsztat 1

30 marca 2019 r. (sobota)

  Ciało myślące i czujące - część 1

 

Warsztat 2

31 marca 2019 r. (niedziela)

 Ciało myślące i czujące - część 2

 

Zapisy na warsztaty, rezerwacja miejsc

alewczuk@ump.edu.pl

 

Pracownia Terapii Zajęciowej

Katedra Geriatrii i Gerontologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Coll. Stomatologicum

ul. Bukowska 70

tel. 61 854 73 06