Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (PSRiT) jest ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu skierowanych do psychologów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, ale także do osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego.

 

Ich celem jest rozwijanie specjalistycznych umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań rozwojowych i terapeutycznych z różnymi ich uczestnikami. Zapraszamy osoby zainteresowane do dokonywania wyboru szkoleń.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniach.

 

***

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się już

21 i 22 września 2019 r.

Informacje szczegółowe poniżej.

 

*** 

 

SZKOLENIE „TERAPEUTYCZNE WSPARCIE OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM”

 

Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą i nadal nieuleczalną o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Wieloletniemu chorowaniu towarzyszą różnie nasilone objawy takie, jak: zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, niedowłady, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zmęczenie i inne. Wraz z upływem czasu osoba chorująca na stwardnienie rozsiane potrzebuje coraz większego wsparcia i asystowania w codziennych czynnościach oraz prowadzenia terapii wspomagających. Celem szkolenia jest dokonanie przeglądu wybranych metod pracy z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane oraz trening kluczowych dla tych metod umiejętności. Dominującą podczas szkolenia metodą są warsztaty.

 Szczegółowy program szkolenia poniżej.

 

Koszt uczestnictwa w obu dniach szkolenia: 500 zł

(nie ma mozliwości uczestniczenia tylko w jednym dniu szkolenia)

Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa.

Zapisy na warsztaty, rezerwacja miejsc wyłacznie mailowo:

alewczuk@ump.edu.pl

 

Pracownia Terapii Zajęciowej

Katedra Geriatrii i Gerontologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Coll. Stomatologicum

ul. Bukowska 70

tel. 61 854 73 06

 

***

Szczegółowy program szkolenia 

 

 • 21 września 2019 roku (sobota) 

 8:00-8:45 Teoria terapii ręki: funkcje, cele, możliwości – zagadnienia ogólne (teoria + warsztat) 

 1. Rozwój motoryczny ręki
 2. Terapia ręki w stwardnieniu rozsianym – problemy pacjentów 

 8:45-9:30 Przygotowanie stanowiska pracy do terapii ręki – zagadnienia ogólne (teoria i praktyka) 

 1. Stolik, krzesło
 2. Podpór/bez podporu KKG
 3. Podpór/bez podporu KKD 

9:30-10:15 Modyfikacja stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zajęć: hortiterapia, zajęcia kulinarne, pisanie (teoria i praktyka) 

 1. Zajęcia w pozycji stojącej
 2. Ćwiczenia w pozycji stojącej
 3. Ćwiczenia z podporem na przedramieniu 

10:15-11:00 Przygotowanie tkankowe ręki do pracy (teoria i praktyka) 

 1. Centrum ciała
 2. Łopatka
 3. Staw barkowy
 4. Ramię
 5. Staw łokciowy
 6. Przedramię + błona międzykostna
 7. Nadgarstek
 8. Dłoń + rozcięgno dłoniowe
 9. Paliczki

 

11:00-12:00 Elementy integracji sensorycznej w terapii ręki – masaż fakturami, praca miedzy układem proprioceptywnym, przedsionkowym, dotykowym i wzrokowym (teoria i praktyka) 

 1. Układ proprioceptywny – czucie głębokie + ruch.
 2. Układ przedsionkowy – orientacja w przestrzeni
 3. Układ wzrokowy + kontrola nad ruchem, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 4. Układ taktylny – czucie powierzchowne + manipulacja w dłoni
 5. Integracja bilateralna + koordynacja ciała
 6. Dysocjacja wykonywania ruchów: kończyna górna, rotacja tułowia + selekcja wykonania ruchu w poszczególnych segmentach ciała 

12:00-13:00 Przerwa obiadowa

13:00-14:00 Samoobsługa, sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem 

 1. Elementy ruchowe związane z samoobsługą
 2. Supinacja i pronacja przedramienia
 3. Siła mięśniowa + dostosowanie chwytu do narzędzia
 4. Timing
 5. Precyzja wykonania ruchu 

14:00-14:45 Wpływ oddechu na poprawę pracy ręki – techniki poprawiające siłę mięśni oddechowych z wykorzystaniem muzykoterapii 

 1. Ćwiczenia oddechowe
 2. Techniki oddychania w rytm muzyki
 3. Techniki oddechowe z wykorzystaniem pracy kończyn górnych 

14:45-15:30 Kinesiotaping, jako metoda wspomagająca terapię ręki pacjenta ze stwardnieniem rozsianym 

 1. Teoria
 2. Praktyka: zgięcie grzbietowe, stabilizacja łopatki 

15:30-17:00 Przygotowanie scenariusza zajęć z terapii ręki dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym (pracownia kulinarna – przygotowanie sałatki; pracownia treningu samoobsługi – wybrana czynność np. ubieranie spodni, sznurowanie butów, pracownia …..) 

 1. Przygotowanie scenariusza zajęć
 2. Omówienie studium przypadku

 

 •   22 września 2019 roku (niedziela)

 

8:00-10:45 Terapia wspomagająca osób ze stwardnieniem rozsianym – modele i podejścia arteterapeutyczne i psychoterapeutyczne (warsztat) 

11:00-13:15 Wirtualna rzeczywistość i jej możliwości we wspomaganiu osób ze stwardnieniem rozsianym – od quasi-eksperymentu do codziennej aktywności (prezentacja + warsztat) 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa 

14:00-15:00 Wspomaganie widzenia u osób ze stwardnieniem rozsianym (prezentacja) 

15:00-16:30  Terapia i radzenie sobie z nietrzymaniem moczu u osób ze stwardnieniem rozsianym (teoria i praktyka) 

16:30-17:00  Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów 

 

 Serdecznie zapraszamy!

Dysponujemy jedynie 10 wolnymi miejscami!